Novo Fundusz Akcji

Dla kogo?

Novo Akcji przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji.

 

Karta subfunduszu Novo Akcji - kwiecień 2014

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów.

 

Subfundusz Novo Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).

WynikiTabela z wynikami

Parametry subfunduszu

Typ funduszu: akcyjny
Benchmark: Indeks WIG minus koszty zarządzania
Data utworzenia: 01.06.1998
Data rozpoczęcia zarządzania przez OPERA TFI S.A.: 1.05.2009
Wycena: codzienna
Minimalna inwestycja: pierwsza wpłata 100 zł
kolejna wpłata 50 zł
Rachunek do wpłat bezpośrednich: 91 1050 0086 1000 0090 3004 5562
Zarządzający:

Zespół zarządzających OPERA TFI

Opłaty

  Opłaty
do 9 999,99 PLN 4% 10 000 - 49 999,99 PLN 3%
50 000 - 99 999,99 PLN 2% 100 000 - 199 999,99 PLN 2%
200 000 - 499 999,99 PLN 1% powyżej 500 000 PLN do negocjacji
Opłata za zarządzanie 4% Opłata za umorzenie brak
czytaj więcej
Zamów online bądź zadzwoń Znajdź placówkę na mapie