Novo Gotówkowy

Najlepszy fundusz gotówkowy wg Analizy Online

Nagroda Analizy Online dla Novo Gotówkowy - najlepszy fundusz 2013 roku w kategorii funduszy pieniężnych i gotówkowych - Alfa 2013

 

Novo Gotówkowy otrzymał od serwisu Analizy Online nagrodę Alfa 2013 - tytuł najlepszego funduszu roku 2013 w najbezpieczniejszej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych. Statuetka Alfy została wręczona w czasie Fund Forum organizowanego przez Analizy Online w dniu 11 marca 2014 roku.

 

 

 

Lider wzrostu

Novo Gotówkowy zanotował w 2013 roku największy przyrost środków. Jego aktywa z poziomu 74 mln na początku 2013 wzrosły do ponad 450 mln zł obecnie. W całym 2013 Novo Gotówkowy przyniósł uczestnikom zysk netto w wysokości 3,4% i kolejny rok z rzędu zajął czołowe miejsce wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych w Polsce. Natomiast w pierwszym półroczu 2014 roku Novo Gotówkowy przyniósł już 1,92% stopę zwrotu netto. Stabilność w osiąganiu wysokich wyników została wyróżniona przez serwis Analizy Online najwyższą oceną pięciu punktów, w comiesięcznym rankingu 36 miesięcznych stóp zwrotu – na 30 czerwca 2014 roku.

 

Dla kogo?

Novo Gotówkowy przeznaczony jest dla Inwestorów o niskiej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których ważna jest stabilna wartość lokowanych środków. Subfundusz charakteryzujący się nieznacznym ryzykiem, które ponoszone jest w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.

 

Karta subfunduszu Novo Gotówkowy - kwiecień 2015

Dlaczego warto?

Novo Gotówkowy stanowi alternatywę dla lokat bankowych i w przeciwieństwie do nich zapewnia szybki dostęp do środków. Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w ograniczonym stopniu, w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne.

 

Novo Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).

WynikiTabela z wynikami

Parametry subfunduszu

Typ funduszu: pieniężny
Benchmark: 6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania
Data utworzenia: 04.08.2008
Data rozpoczęcia zarządzania przez OPERA TFI S.A.: 01.05.2009
Wycena: codzienna
Minimalna inwestycja: pierwsza wpłata 100 zł
kolejna wpłata 50 zł
Opłata za zarządzanie: 1% w skali roku
Rachunek do wpłat bezpośrednich: 03 1050 0086 1000 0090 3004 5885
Zarządzający:

Zespół zarządzających OPERA TFI

Opłaty

Łączna inwestycja w Subfunduszu*
do 9 999,99 PLN 0,15% 10 000 - 49 999,99 PLN 0,15%
50 000 - 99 999,99 PLN 0,1% 100 000 - 199 999,99 PLN 0,05%
200 000 - 499 999,99 PLN 0% powyżej 500 000 PLN 0%

* Przy pobieraniu opłaty za zbycie stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty za zbycie uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika gromadzonych w Novo FIO, łącznie z bieżącą wpłatą.

** Możliwość obniżenia opłaty za zbycie, przy uwzględnieniu obiektywnych i nie naruszających interesu uczestników kryteriów, w wyniku negocjacji z klientem.

czytaj więcej
Zamów online bądź zadzwoń Znajdź placówkę na mapie