Novo Fundusz Stabilnego Wzrostu

Dla kogo?

Novo Stabilnego Wzrostu przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.

 

Karta subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu - kwiecień 2014

Dlaczego warto?

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

 

Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

WynikiTabela z wynikami

Parametry subfunduszu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Benchmark: 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania
Data utworzenia: 01.09.1999
Data rozpoczęcia zarządzania przez OPERA TFI S.A.: 1.05.2009
Wycena: codzienna
Minimalna inwestycja: pierwsza wpłata 100 zł
kolejna wpłata 50 zł
Rachunek do wpłat bezpośrednich: 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679
Zarządzający:

Zespół zarządzających OPERA TFI

Opłaty

  Opłaty
do 9 999,99 PLN 1,5% 10 000 - 49 999,99 PLN 1%
50 000 - 99 999,99 PLN 0,75% 100 000 - 199 999,99 PLN 0,5%
200 000 - 499 999,99 PLN 0,3% powyżej 500 000 PLN do negocjacji
Opłata za zarządzanie 3% Opłata za umorzenie brak
czytaj więcej
Zamów online bądź zadzwoń Znajdź placówkę na mapie