Novo Stabilnego Wzrostu

Dla kogo?

Novo Stabilnego Wzrostu przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.

javascript:showEditTab('1');

 

Karta subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu - maj 2015

Dlaczego warto?

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

 

Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

WynikiTabela z wynikami

Parametry subfunduszu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Benchmark: 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania
Data utworzenia: 01.09.1999
Data rozpoczęcia zarządzania przez OPERA TFI S.A.: 1.05.2009
Wycena: codzienna
Minimalna inwestycja: pierwsza wpłata 100 zł
kolejna wpłata 50 zł
Opłata za zarządzanie: 3% w skali roku
Rachunek do wpłat bezpośrednich: 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679
Zarządzający:

Zespół zarządzających OPERA TFI

Opłaty

  Łączna inwestycja w Subfunduszu*
do 9 999,99 PLN 1,5% 10 000 - 49 999,99 PLN 1%
50 000 - 99 999,99 PLN 0,75% 100 000 - 199 999,99 PLN 0,5%
200 000 - 499 999,99 PLN 0,3% powyżej 500 000 PLN 0,25% **

* Przy pobieraniu opłaty za zbycie stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty za zbycie uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika gromadzonych w Novo FIO, łącznie z bieżącą wpłatą.
** Możliwość obniżenia opłaty za zbycie, przy uwzględnieniu obiektywnych i nie naruszających interesu uczestników kryteriów, w wyniku negocjacji z klientem.

czytaj więcej
Zamów online bądź zadzwoń Znajdź placówkę na mapie