Tabela notowań

Za dzień: 19.12.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,98 0,02 3,19 30,83
Novo Papierów Dłużnych 201,94 0,17 10,01 43,27
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 224,09 0,27 5,06 28,44
Novo Stabilnego Wzrostu 207,64 0,37 1,74 15,70
Novo Zrównoważonego Wzrostu 193,55 0,35 0,78 11,06
Novo Aktywnej Alokacji 95,06 0,32 -0,75 -4,94*
Novo Akcji Globalnych 102,18 2,32 2,18 2,18**
Novo Akcji 214,83 0,30 3,41 28,53
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.