Tabela notowań

Za dzień: 16.04.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 133,07 -0,03 0,99 28,03
Novo Papierów Dłużnych 189,44 -0,15 3,20 34,40
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 216,86 -0,05 1,67 24,30
Novo Stabilnego Wzrostu 202,93 -0,71 -0,56 13,07
Novo Zrównoważonego Wzrostu 192,43 -1,08 0,19 10,42
Novo Aktywnej Alokacji 95,59 -1,34 -0,20 -4,41*
Novo Akcji 210,20 -1,45 1,18 25,76
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.