Tabela notowań

Za dzień: 30.09.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,54 -0,02 2,86 30,40
Novo Papierów Dłużnych 198,67 -0,08 8,23 40,95
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 222,68 -0,09 4,40 27,63
Novo Stabilnego Wzrostu 211,43 -0,16 3,60 17,81
Novo Zrównoważonego Wzrostu 201,98 -0,18 5,17 15,90
Novo Aktywnej Alokacji 101,65 -0,17 6,13 1,65*
Novo Akcji Globalnych 100,93 -0,11 0,93 0,93**
Novo Akcji 223,51 -0,29 7,59 33,73
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.