Tabela notowań

Za dzień: 22.09.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,44 0,02 2,79 30,31
Novo Papierów Dłużnych 198,42 -0,03 8,10 40,77
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 222,93 -0,06 4,51 27,78
Novo Stabilnego Wzrostu 213,28 0,11 4,51 18,84
Novo Zrównoważonego Wzrostu 205,06 0,25 6,77 17,67
Novo Aktywnej Alokacji 103,88 0,54 8,46 3,88*
Novo Akcji Globalnych 102,80 0,05 2,80 2,80**
Novo Akcji 228,33 0,36 9,91 36,61
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.