Tabela notowań

Za dzień: 21.10.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,75 0,01 3,02 30,60
Novo Papierów Dłużnych 201,10 0,01 9,56 42,67
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,20 0,05 4,64 27,93
Novo Stabilnego Wzrostu 208,07 0,19 1,96 15,94
Novo Zrównoważonego Wzrostu 195,32 0,24 1,70 12,08
Novo Aktywnej Alokacji 97,55 0,28 1,85 -2,45*
Novo Akcji Globalnych 96,32 -0,02 -3,68 -3,68**
Novo Akcji 215,16 0,27 3,57 28,73
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.