Tabela notowań

Za dzień: 26.11.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 136,02 0,03 3,23 30,86
Novo Papierów Dłużnych 202,91 0,12 10,54 43,96
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 224,18 0,03 5,10 28,49
Novo Stabilnego Wzrostu 210,72 0,30 3,25 17,41
Novo Zrównoważonego Wzrostu 198,47 0,50 3,34 13,89
Novo Aktywnej Alokacji 99,17 0,69 3,54 -0,83*
Novo Akcji Globalnych 103,99 0,08 3,99 3,99**
Novo Akcji 221,26 0,58 6,50 32,38
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.