Tabela notowań

Za dzień: 30.10.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,94 -0,01 3,16 30,79
Novo Papierów Dłużnych 202,16 -0,03 10,13 43,43
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 224,52 0,03 5,26 28,69
Novo Stabilnego Wzrostu 210,49 -0,49 3,14 17,28
Novo Zrównoważonego Wzrostu 198,78 -0,85 3,50 14,06
Novo Aktywnej Alokacji 100,00 -1,11 4,41 0,00*
Novo Akcji Globalnych 99,82 0,49 -0,18 -0,18**
Novo Akcji 220,02 -1,06 5,91 31,64
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.