Tabela notowań

Za dzień: 27.01.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,36 0,01 0,76 32,15
Novo Papierów Dłużnych 207,74 -0,01 2,13 47,39
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 229,26 -0,04 1,64 31,40
Novo Stabilnego Wzrostu 211,90 0,61 2,23 18,07
Novo Zrównoważonego Wzrostu 198,06 1,08 2,81 13,65
Novo Aktywnej Alokacji 96,78 1,66 2,38 -3,22*
Novo Akcji Globalnych 106,89 0,13 2,87 6,89**
Novo Akcji 220,48 1,49 3,23 31,91
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.