Tabela notowań

Za dzień: 23.01.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,37 0,23 0,76 32,16
Novo Papierów Dłużnych 208,21 0,99 2,36 47,72
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 229,98 0,78 1,96 31,82
Novo Stabilnego Wzrostu 212,25 1,13 2,40 18,26
Novo Zrównoważonego Wzrostu 198,19 1,47 2,88 13,73
Novo Aktywnej Alokacji 96,88 1,94 2,49 -3,12*
Novo Akcji Globalnych 105,68 0,80 1,70 5,68**
Novo Akcji 220,39 1,67 3,18 31,86
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.