Tabela notowań

Za dzień: 02.09.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,35 -0,01 2,72 30,22
Novo Papierów Dłużnych 198,50 0,04 8,14 40,83
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,24 -0,12 4,66 27,95
Novo Stabilnego Wzrostu 208,58 0,31 2,21 16,22
Novo Zrównoważonego Wzrostu 197,38 0,58 2,77 13,26
Novo Aktywnej Alokacji 99,16 0,81 3,53 -0,84*
Novo Akcji Globalnych 102,09 0,16 2,09 2,09**
Novo Akcji 217,56 0,80 4,72 30,17
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.