Tabela notowań

Za dzień: 24.10.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,87 0,00 3,11 30,72
Novo Papierów Dłużnych 201,74 -0,01 9,90 43,13
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 224,01 0,05 5,02 28,39
Novo Stabilnego Wzrostu 210,49 0,02 3,14 17,28
Novo Zrównoważonego Wzrostu 199,06 0,06 3,64 14,23
Novo Aktywnej Alokacji 100,25 0,21 4,67 0,25*
Novo Akcji Globalnych 98,77 0,21 -1,23 -1,23**
Novo Akcji 220,49 0,05 6,13 31,92
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.