Tabela notowań

Za dzień: 25.05.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,53 0,05 0,88 32,32
Novo Papierów Dłużnych 202,41 0,15 -0,49 43,60
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,65 0,21 0,04 29,33
Novo Stabilnego Wzrostu 211,03 -0,60 1,81 17,59
Novo Zrównoważonego Wzrostu 199,91 -1,34 3,77 14,71
Novo Aktywnej Alokacji 102,82 -1,20 8,77 2,82*
Novo Akcji Globalnych 111,80 0,02 7,59 11,80**
Novo Akcji 227,52 -1,60 6,52 36,13
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.