Tabela notowań

Za dzień: 18.12.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,95 0,23 3,17 30,80
Novo Papierów Dłużnych 201,59 0,89 9,82 43,02
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,48 0,77 4,77 28,09
Novo Stabilnego Wzrostu 206,87 1,62 1,37 15,27
Novo Zrównoważonego Wzrostu 192,87 2,28 0,42 10,67
Novo Aktywnej Alokacji 94,76 3,52 -1,06 -5,24*
Novo Akcji Globalnych 99,86 -0,14 -0,14 -0,14**
Novo Akcji 214,19 2,85 3,10 28,15
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.