Tabela notowań

Za dzień: 28.08.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,31 0,01 2,69 30,18
Novo Papierów Dłużnych 198,03 0,01 7,88 40,50
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,06 0,06 4,58 27,85
Novo Stabilnego Wzrostu 207,94 -0,66 1,89 15,86
Novo Zrównoważonego Wzrostu 196,64 -1,22 2,38 12,84
Novo Aktywnej Alokacji 98,51 -2,02 2,85 -1,49*
Novo Akcji Globalnych 102,02 0,02 2,02 2,02**
Novo Akcji 216,78 -1,66 4,35 29,70
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.