Tabela notowań

Za dzień: 27.02.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,31 -0,04 0,72 32,11
Novo Papierów Dłużnych 204,46 -0,18 0,52 45,06
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,95 -0,10 0,18 29,51
Novo Stabilnego Wzrostu 208,74 -0,42 0,70 16,31
Novo Zrównoważonego Wzrostu 195,17 -0,70 1,31 11,99
Novo Aktywnej Alokacji 93,99 -0,95 -0,57 -6,01*
Novo Akcji Globalnych 109,41 0,25 5,29 9,41**
Novo Akcji 217,13 -0,86 1,66 29,91
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.