Tabela notowań

Za dzień: 23.04.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 133,15 0,02 1,05 28,10
Novo Papierów Dłużnych 189,45 -0,07 3,21 34,41
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 217,01 -0,05 1,74 24,38
Novo Stabilnego Wzrostu 204,62 -0,02 0,26 14,01
Novo Zrównoważonego Wzrostu 195,38 0,09 1,73 12,11
Novo Aktywnej Alokacji 97,66 0,21 1,96 -2,34*
Novo Akcji 214,59 0,12 3,29 28,39
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.