Tabela notowań

Za dzień: 27.03.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,42 0,01 0,80 32,21
Novo Papierów Dłużnych 203,92 0,11 0,25 44,68
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 226,09 0,20 0,24 29,59
Novo Stabilnego Wzrostu 207,22 0,05 -0,03 15,46
Novo Zrównoważonego Wzrostu 193,12 -0,10 0,24 10,82
Novo Aktywnej Alokacji 93,14 0,02 -1,47 -6,86*
Novo Akcji Globalnych 108,74 -0,68 4,65 8,74**
Novo Akcji 215,32 -0,15 0,81 28,83
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.