Tabela notowań

Za dzień: 19.09.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,41 0,01 2,76 30,28
Novo Papierów Dłużnych 198,48 -0,02 8,13 40,82
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,06 0,04 4,58 27,85
Novo Stabilnego Wzrostu 213,04 0,12 4,39 18,71
Novo Zrównoważonego Wzrostu 204,54 0,18 6,50 17,37
Novo Aktywnej Alokacji 103,32 0,11 7,87 3,32*
Novo Akcji Globalnych 102,75 0,60 2,75 2,75**
Novo Akcji 227,52 0,17 9,52 36,13
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.