Tabela notowań

Za dzień: 30.07.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 134,78 -0,01 2,28 29,67
Novo Papierów Dłużnych 196,60 -0,06 7,10 39,48
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 221,94 -0,06 4,05 27,21
Novo Stabilnego Wzrostu 206,03 -0,57 0,96 14,80
Novo Zrównoważonego Wzrostu 194,15 -0,95 1,09 11,41
Novo Aktywnej Alokacji 97,15 -1,43 1,43 -2,85*
Novo Akcji 213,09 -1,30 2,57 27,49
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.