Tabela notowań

Za dzień: 22.05.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,46 -0,04 0,83 32,25
Novo Papierów Dłużnych 202,11 -0,11 -0,64 43,39
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,17 -0,11 -0,17 29,06
Novo Stabilnego Wzrostu 212,30 -0,35 2,42 18,29
Novo Zrównoważonego Wzrostu 202,63 -0,52 5,18 16,27
Novo Aktywnej Alokacji 104,07 -0,67 10,09 4,07*
Novo Akcji Globalnych 111,78 0,29 7,57 11,78**
Novo Akcji 231,23 -0,87 8,26 38,35
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.