Tabela notowań

Za dzień: 17.04.2015 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 137,43 -0,01 0,81 32,22
Novo Papierów Dłużnych 202,79 -0,08 -0,30 43,87
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 224,76 -0,07 -0,35 28,82
Novo Stabilnego Wzrostu 211,15 0,54 1,87 17,65
Novo Zrównoważonego Wzrostu 201,26 1,00 4,47 15,49
Novo Aktywnej Alokacji 99,47 1,61 5,23 -0,53*
Novo Akcji Globalnych 111,87 -0,26 7,66 11,87**
Novo Akcji 228,02 1,44 6,76 36,42
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.