Tabela notowań

Za dzień: 29.08.2014 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 135,36 0,04 2,72 30,23
Novo Papierów Dłużnych 198,33 0,15 8,05 40,71
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 223,46 0,18 4,76 28,08
Novo Stabilnego Wzrostu 207,78 -0,08 1,81 15,77
Novo Zrównoważonego Wzrostu 196,11 -0,27 2,11 12,53
Novo Aktywnej Alokacji 98,39 -0,12 2,72 -1,61*
Novo Akcji Globalnych 101,62 -0,39 1,62 1,62**
Novo Akcji 215,72 -0,49 3,84 29,07
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.
**zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 08.07.2014 r.